Het bemesten van landbouwgrond met stalmest is een van onze specialiteiten. Wij beschikken over een Tebbe tandemasser meststrooier, uitgevoerd met brede banden. Naast stalmest kan er ook compost en kalk worden uitgereden met de mestverspreider.