Neem hier een kijkje als je meer wilt weten over de projecten die afgerond zijn!


Nieuwe varkensstal

Voor de realisatie van een nieuwe varkensstal heeft Smits & de Kleijn het grondwerk mogen verzorgen in opdracht van een van onze vaste opdrachtgevers. Hier zijn we begonnen met de grondverbetering. Ook zijn er nieuwe bouwwegen aangelegd.

 

 


Stroomlijn duurzaam beheer

In opdracht voor een van onze opdrachtgevers heeft de Smits & de Kleijn diverse locaties op de uiterwaarden aangepakt. Het doel van het project is om ruimte te creëren voor de rivier ten tijden van hoog water. Daarnaast heeft het uitvoeren van de grondwerkzaamheden als voordeel dat achterstallig onderhoud is verholpen. Ook zijn de gebieden functioneler ingericht waardoor deze toegankelijker geworden zijn voor natuurliefhebbers en recreanten.

Door smeltwater en toenemende neerslag krijgen de Nederlandse rivieren en uiterwaarden vaker te maken met hoogwater. In de uiterwaarden kunnen begroeiing en ophopend vuil in struiken de doorstroming van water belemmeren. Dit veroorzaakt een nog hoger waterpeil en vergroot het risico op overstromingen. Samen met eigenaren en beheerders van de uiterwaarden pakt Rijkswaterstaat daarom waar nodig deze begroeiing aan. Hierbij houden we zo veel mogelijk rekening met beschermde dieren en planten zoals bevers en monumentale bomen. Ook snoeien en maaien we niet tijdens het broedseizoen. Zo werken we samen aan een veilig rivierengebied.


Bokashi 2020

Ook in 2020 heeft Smits & de Kleijn weer Bokashi gemaakt van het restmateriaal dat is vrijgekomen uit het project Stroomlijn 2020. Op 5 locaties in Zuid Nederland is het restmateriaal verzameld uit een gebied van 30 km. Op deze locaties is het restmateriaal verwerkt en opgeslagen in rijkuilen, in afwachting van de verdere verwerking in het voorjaar van 2020. De bokashi zal worden uitgereden over diverse landbouwpercelen waar het zal fungeren als uitstekende bodemverbeteraar.

 

 

 


Urban sportpark Eindhoven

In Eindhoven heeft Smits & de Kleijn het grondwerk gerealiseerd van het nieuwe Urban Sportpark in de wijk Drents Dorp, waarbij inpassing in de omgeving en input van gebruikers, omwonenden en andere stakeholders aan de basis stonden van het ontwerp. Deze ontwerppijlers, te samen met het doel om Urban sporters uit de regio faciliteiten te bieden die de potentie bieden tot het organiseren van professionele wedstrijden, hebben geresulteerd in een uitdagend ontwerp waarbij details en maatwerk centraal stonden. Deze prachtige opdracht is uitgevoerd voor de opdrachtgever Donker Groen. 

Het nieuwe groene Urban Sportpark is ingericht met een pumptrack, free-runtrack, survivalrun, calisthenics, speeltuinen, beweegtoestellen en wandelpaden. De pumptrack, oftewel BMX-baan, zal centraal komen te staan binnen het ontwerp, waarbij de inmenging in de omgeving van groot belang is.