Ook in 2020 heeft Smits & de Kleijn weer Bokashi gemaakt van het restmateriaal dat is vrijgekomen uit het project Stroomlijn 2020. Op 5 locaties in Zuid Nederland is het restmateriaal verzameld uit een gebied van 30 km. Op deze locaties is het restmateriaal verwerkt en opgeslagen in rijkuilen, in afwachting van de verdere verwerking in het voorjaar van 2020. De bokashi zal worden uitgereden over diverse landbouwpercelen waar het zal fungeren als uitstekende bodemverbeteraar.