Goed gefermenteerd organisch materiaal, zo luidt de letterlijke betekenis van Bokashi. natuurlijke restproducten zoals bermgras, riet, valfruit, etc. Bokashi kan naderhand toegevoegd worden aan de bodem, hetgeen het organische stofgehalte van de bodem verbeterd. 

het bemestingsproduct Bokashi verschilt met compost in het luchtdichte productieproces. het organische afval wordt ingekuild met effectieve micro-organisme en gesteentemineralen, waarna het luchtdicht wordt ingekuild. Omdat het product luchtdicht is ingekuild komt er geen CO2 vrij, in tegenstelling tot regulieren compostproductie. Hierdoor telt Bokashi niet mee in de bemestingsnormen voor Nederlandse agrariërs.

Smits en de Kleijn heeft in samenwerking met Krinkels BV een Bokashi kuil aangelegd in 2018. Organisch restafval uit een groot aantal uiterwaarden is hierin opgenomen. benieuwd wat het product u kan bieden of wilt u een keer een kijkje komen nemen naar de kuil, neem vrijblijvend contact op met Smits & de Kleijn.