In opdracht voor een van onze opdrachtgevers heeft de Smits & de Kleijn diverse locaties op de uiterwaarden aangepakt. Het doel van het project is om ruimte te creëren voor de rivier ten tijden van hoog water. Daarnaast heeft het uitvoeren van de grondwerkzaamheden als voordeel dat achterstallig onderhoud is verholpen. Ook zijn de gebieden functioneler ingericht waardoor deze toegankelijker geworden zijn voor natuurliefhebbers en recreanten.

 

 

 

Door smeltwater en toenemende neerslag krijgen de Nederlandse rivieren en uiterwaarden vaker te maken met hoogwater. In de uiterwaarden kunnen begroeiing en ophopend vuil in struiken de doorstroming van water belemmeren. Dit veroorzaakt een nog hoger waterpeil en vergroot het risico op overstromingen. Samen met eigenaren en beheerders van de uiterwaarden pakt Rijkswaterstaat daarom waar nodig deze begroeiing aan. Hierbij houden we zo veel mogelijk rekening met beschermde dieren en planten zoals bevers en monumentale bomen. Ook snoeien en maaien we niet tijdens het broedseizoen. Zo werken we samen aan een veilig rivierengebied.