Smits & de Kleijn heeft een dam aangebracht in een brede watergang in opdracht van een van onze klanten. Door het gebruik van Waco’s is een maximale doorstroomcapaciteit gecreëerd.

 

Na het tijdelijk droogleggen van de wetering is een vlakke fundering gemaakt van zand. Hierop zijn stelconplaten van 13 cm dik gelegd om het wegzakken van de Waco’s te voorkomen. De Waco’s met een breedte en hoogte van 3 meter zorgen dat waterdoorgang van de grote wetering niet wordt belemmerd. Tot slot is alles afgewerkt met dijkenklei om de nadelige gevolgen erosie aan de dam te voorkomen.